Deep Blue

doTERRA Deep Blue® Studie

Deep Blue essential oil blend is samengesteld uit oliën van Wintergreen, Kamfer, Peppermint, Blue Tansy, Duitse Kamille, Helichrysum, en Osmanthus. In een recente studie onderzochten de onderzoekers van DoTERRA het effect van de Deep Blue essential oil blend op de menselijke huidcellen met behulp van het BioMAP®-huidfibroblastsysteem. Door bepaalde factoren toe te voegen aan gekweekte huidcellen, induceerden de onderzoekers een cellulaire respons die was ontworpen om een cellulaire ontstekingsreactie in een levend persoon te imiteren. Sommige van de vooraf geïnfecteerde huidcellen werden blootgesteld aan Deep Blue essential oil blend, terwijl andere met rust werden gelaten.

Na blootstelling aan het mengsel werden de cellen verzameld en opengebarsten. RNA werd geëxtraheerd uit een oplossing die de cellulaire inhoud bevatte en verzonden voor RNA microarray analyse. De resultaten van de microarray gaven aan dat de signaalwegen met betrekking tot ontsteking, immunomodulatie en wondgenezing werden beïnvloed in cellen die werden blootgesteld aan het Deep Blue essential oil blend.

De belangrijkste actieve componenten van Deep Blue, waaronder methylsalicylaat, menthol, eucalyptol en kamfer, zijn organische moleculen die gunstige eigenschappen bezitten en op grote schaal worden gebruikt in diverse producten voor de gezondheidszorg. Deze feiten samen met de experimentele resultaten helpen verklaren waarom Deep Blue kalmerend werkt na een zware inspanning.

BioMAP® is een geregistreerd handelsmerk van DiscoverX Corporation.

Winkelwagen