Molecule

Moleculair docking

Artikel in een oogopslag

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek en de groeiende etherische olie-industrie helpen ons nieuwe manieren te ontdekken waarop etherische oliën ons leven ten goede kunnen komen. Velen vragen zich dan ook af: “Wat doet etherische oliën nu precies wat ze doen? Gelukkig beginnen netwerken van onderzoekers antwoorden te vinden op die vraag met behulp van state-of-the-art wetenschappelijke ontdekkingsmethoden. Een van deze innovatieve ontdekkingsmethoden is moleculair docking.

Inzicht in essentiële oliën op cellulair niveau

Om volledig te begrijpen hoe etherische oliën inwerken en een blijvende impact hebben op de cellen en hun componenten, moeten we veel dichterbij kijken dan fysieke verschijningsvormen, zoals een verbeterd huidbeeld of een gevoel van heldere ademhaling. We moeten een reis naar de cel maken en onderzoeken hoe etherische oliën werken op een microscopisch niveau. Maar zelfs op microscopisch niveau zijn er nog steeds enkele onbeantwoorde vragen en gaten in het begrip, die ons dwingen om dieper en vanuit totaal verschillende hoeken te kijken. Veel van deze methoden van wetenschappelijk onderzoek zijn volledig nieuw, niet alleen voor etherische oliën, maar voor de wereld van de wetenschap als geheel. Met behulp van deze eerstelijns onderzoek methoden hebben doTERRA-wetenschappers de microscoop overtroffen om ons begrip van hoe etherische oliën doen wat ze doen te bevorderen. Een van deze processen staat bekend als moleculair docking.

Wat is Moleculair Docking?

Moleculair docking is een in-silico-instrument van ontdekking, dat wordt gebruikt om de interacties tussen twee moleculen te karakteriseren. Wanneer de term “in silico” wordt gebruikt om een wetenschappelijk proces te beschrijven, betekent dit eenvoudigweg dat het wordt uitgevoerd via computersimulatie. Moleculair docking en computerondersteunde ontdekking zijn enorm gunstig voor de wetenschappelijke gemeenschap en bieden een tijd- en kostenefficiënte manier om te beoordelen hoe moleculen met elkaar zullen inter-ageren. Dit is een bijzonder nuttig instrument om te evalueren hoe moleculen zich kunnen gedragen alvorens ze in gekweekte cellen of in een levend organisme te beoordelen.

Moleculair docking in het onderzoek naar etherische olie omvat het gebruik van speciale programma's en parameters, ontworpen om de interacties tussen etherische oliebestanddelen en proteïnedoelwitten in de cel te karakteriseren. Met deze programma's zijn doTERRA-onderzoekers in staat om een duidelijker inzicht te krijgen in wat etherische oliën doen door te observeren hoe ze mogelijk Inter-ageren met hun eiwitdoelen.

Waarom Moleculair Docking er toe doet

De kennis die wordt opgedaan met moleculair docking stelt doTERRA in staat om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de huidige gebruiksmodellen en de mogelijkheid van nieuwe modellen, hoe het mengen voor specifieke doeleinden kan worden verbeterd, en mogelijke verdere voordelen van aromatische verbindingen. Van de bron tot u, dit maakt dat doTERRA in staat is om de hoogste kwaliteit etherische oliën en blends aan te bieden, en de beste opleiding over hoe ze te gebruiken voor levenslange vitaliteit en welzijn.

Met het werk dat dagelijks door hun eigen wetenschappelijke experts en hun onderzoek samenwerkingsverbanden wordt verricht, blijft doTERRA het precedent scheppen voor innovatie en wetenschap in de etherische olie-industrie. Hoewel er nog heel wat onderzoek nodig is, begint doTERRA de complexe wetenschappelijke puzzel van de etherische olie ervaring in elkaar te passen met behulp van innovatieve ontdekkingsmethodes zoals moleculair docking. De kennis die uit deze onderzoeken wordt verkregen, zal niet alleen ons algemene begrip van etherische oliën bevorderen, maar kan ons ook helpen om de ongeëvenaarde werkzaamheid, zuiverheid en kwaliteit van CPTG® -oliën verder aan te tonen en ons te helpen bij de toekomstige productformulering.

 

doTERRA Science blogartikelen zijn gebaseerd op verschillende wetenschappelijke bronnen. Veel van de studies waarnaar verwezen wordt zijn voorstudies, experimentele studies en verder onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de bevindingen. Etherische oliën kunnen interacties met geneesmiddelen, contra-indicaties voor patiënten of bijwerkingen hebben die niet alleen met behulp van experimentele onderzoeksresultaten kunnen worden geëvalueerd. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van etherische oliën voor enig gezondheidsprobleem, raadpleeg dan eerst uw zorgverlener.

* Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

Winkelwagen