Neuronale signalering en Copaiba

Artikel in een oogopslag

Met behulp van geavanceerde proteomische technologie hebben doTERRA-wetenschappers, samen met andere onderzoekspartners, de invloed van doTERRA Copaiba-etherische olie op signaalwegen met betrekking tot het zenuwstelsel onderzocht. Hoewel er meer onderzoek nodig is, waren de eerste resultaten bemoedigend omdat ze meer licht werpen op het gebruik en de impact van deze etherische olie.

Proteomics en doTERRA

Proteomics is de toekomst van het onderzoek naar etherische olie. Met moderne proteomische technieken zijn onderzoekers in staat om te ontdekken hoe verbindingen veranderingen teweegbrengen in de eiwitten waarmee ze in wisselwerking staan. Hierdoor kunnen we beter begrijpen hoe etherische oliën functioneren. Samen met haar onderzoekspartners leidt doTERRA de lading bij het in kaart brengen van de activiteit van etherische oliën op biochemisch niveau door te beginnen met ieders favoriete endocannabinoïde systeemactivator: Copaiba-etherische olie.

SH-SY5Y

Proteomics is een vorm van in vitro onderzoek. In-vitromethoden worden vaak gebruikt in wetenschappelijk onderzoek omdat ze eenvoudig en gemakkelijk zijn, minder ethische bezwaren met zich meebrengen en de mogelijkheid bieden om meer gedetailleerde analyses uit te voeren dan op een heel organisme. Een van de meest voorkomende cellijnen (een reeks cellen ontwikkeld uit één enkele cel met een identieke genetische samenstelling) die in in vitro onderzoek worden gebruikt is SH-SY5Y. Deze cellijn is vooral gunstig voor experimenteel neurologisch onderzoek.

De studie

In een onlangs gepubliceerde proteomische studie hebben doTERRA-wetenschappers en -onderzoekspartners de biologische activiteit van de etherische olie van Copaiba op signaalwegen in een SH-SY5Y-cellijn geëvalueerd. In deze studie gebruikten ze nanofluidische proteïne post-translationele modificatie (PTM) profileringstechnologieën. Hetzelfde onderzoeksteam had eerder PTM-profileringstechnologieën gebruikt om de zuiverheid van etherische oliën en aanverwante isolaten te beoordelen.

De resultaten

Het onderzoek leverde het robuuste bewijs dat de etherische olie van Copaiba een positieve invloed heeft op verschillende routes in de cellen van het centrale zenuwstelsel. De positieve regulatie was vooral robuust in de pI3k/Akt/mTOR, MAPK en JAK/STAT-paden, die het metabolisme, de proliferatie en de immuniteit van zenuwstelselcellen beïnvloeden. Ook de effecten van Copaiba op de neuronale signaalweg activiteit werd bemiddeld door de cannabinoïdereceptor 2 (CB2), wat verdere validatie biedt voor de overtuiging dat Copaiba een krachtige activator is van het endocannabinoïde systeem en een spectrum van voordelen kan hebben die nog moeten worden ontdekt. Bovendien zagen de onderzoekers de grootste effecten op de signaalwegen binnen 30 minuten na blootstelling aan Copaiba . Dit is belangrijke farmacokinetische informatie die gebruikt kan worden om toekomstige gebruiksrichtlijnen te ontwikkelen. Deze bevindingen zijn weliswaar bemoedigend, maar zijn experimenteel en er zal meer onderzoek nodig zijn om ze te valideren.

De toekomst

Hoewel deze gegevens aan de oppervlakte misschien niet veel betekenen voor de alledaagse gebruiker van etherische olie, maken ze deel uit van het fundament dat de toekomst van het olieonderzoek zal bepalen en ons zal helpen om nieuwe en effectievere gebruiksmodellen te ontwikkelen voor deze gaven van de aarde. Dit onderzoeksteam heeft verschillende andere proteomische studies in de maak, die ons begrip van de farmacodynamica van Copaiba en andere etherische oliën zullen uitbreiden.

 

doTERRA Science blogartikelen zijn gebaseerd op verschillende wetenschappelijke bronnen. Veel van de studies waarnaar verwezen wordt zijn voorstudies, experimentele studies en verder onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de bevindingen. Etherische oliën kunnen interacties met geneesmiddelen, contra-indicaties voor patiënten of bijwerkingen hebben die niet alleen met behulp van experimentele onderzoeksresultaten kunnen worden geëvalueerd. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van etherische oliën voor enig gezondheidsprobleem, raadpleeg dan eerst uw zorgverlener.

Winkelwagen